Lada dzień rozpoczynamy pierwsze szkolenia

24 maja 2013

logo ciekaw. (kopiowanie).jpg

Już niebawem rozpoczynamy pierwsze szkolenia ECDL.

 

 

ECDL jest jednolitym, uznawanym w całej Europie Certyfikatem poświadczającym wiedzę w zakresie podstawowych pojęć Technologii Informacyjnych oraz umiejętności obsługi komputera. Stanowi on również obiektywny miernik owych umiejętności, który daję podstawę do zatrudnienia w kraju jak i za granicą. Pracodawca ma wówczas pewność o efektywności wykonywanej przez posiadacza Certyfikatu pracy. Certyfikat ECDL zachowuje swoją ważność bezterminowo.

Po każdym module sylabusa ECDL każdy uczestnik będzie brał udział w egzaminie. Po ukończeniu wszystkich modułów otrzyma certyfikat ECDL odpowiednio Start lub Core.

Przypominamy, iż projekt skierowany jest do osób  bezrobotnych, zarejestrowanych w PUP w wieku 18 – 64 lata, zamieszkałych na terenie  powiatów województwa śląskiego: lubliniecki, tarnogórski, miasto Bytom, miasto Piekary Śląskie, częstochowski, kłobucki, myszkowski, miasto Częstochowa, będziński, zawierciański, miasto Dąbrowa Górnicza, miasto Jaworzno, miasto Sosnowiec.
Podczas procesu rekrutacyjnego preferencje otrzymują:

  • osoby posiadające niskie wykształcenie (wykształcenie co najwyżej średnie)
  •  osoby zamieszkujące tereny wiejskie  
  • osoby korzystające ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej 
  • osoby długotrwale bezrobotne (zarejestrowana powyżej 12 miesięcy) 
  • osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności
  • osoby w wieku 50+

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.
W ramach projektu zostaną zwrócone koszty dojazdu osobom, które dojeżdżają na szkolenie odbywające się poza miejscem ich zamieszkania.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:
Fundacja Ekspert – Kujawy
Ul. Dworcowa 65
88-100 Inowrocław
Tel.: 52/ 357 – 62 -15

Marcin Kasprzak
Tel. kom.: 795-501-719

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego