Fundacja zaprasza na praktyki zawodowe

6 czerwca 2013

Image

Fundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu zaprasza nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu na bezpłatną praktykę zawodową w ramach projektu „Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej”.

Jesteś nauczycielem czynnym zawodowo i kształcisz w niżej wymienionych zawodach:
    technik hotelarstwa;
    pracownik pomocniczy obsługi hotelowej;
    technik obsługi turystycznej;
    technik turystyki wiejskiej;
    technik żywienia i usług gastronomicznych;
    kucharz,
    kelner,
    dietetyk,
    technik masażysta;
    terapeuta zajęciowy;
    asystent osoby niepełnosprawnej;
    opiekun osoby starszej;
skorzystaj z zajęcia praktycznych realizowane w okresie letnich wakacji szkolnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w wymiarze 80 godzin, w terminach:
    01.07.2013 – 13.07.2013;
    15.07.2013 – 27.07.2013;
    29.07.2013 – 10.08.2013.
Posiadamy wolne miejsca praktyk w każdym z wymienionych terminów. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego.
Uczestnik praktyk korzysta w ramach projektu z zakwaterowania
i pełnego wyżywienia oraz ze zwrotu kosztów dojazdu określonych
w Regulaminie uczestnictwa w projekcie.

Serdecznie zapraszamy!