ROZEZNANIE APLIKACYJNE

4 marca 2013

Image
Fundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław tel. 52 357 62 15; mail: sekretariat@ekspert-kujawy.pl w związku z realizacją projektu  „DROGOWSKAZ – Aktywizacja społeczno – zawodowa osób niepełnosprawnych”
 
 
 zaprasza do złożenia aplikacji na stanowisko
ASYSTENTA/DORADCY ZAWODOWEGO/PSYCHOLOGA/POŚREDNIKA PRACY

1. Opis przedmiotu rozeznania:
Przedmiotem rozeznania jest pełnienie obowiązków Asystenta osobistego/doradcy zawodowego/psychologa/pośrednika pracy w projekcie pn. „DROGOWSKAZ – Aktywizacja społeczno – zawodowa osób niepełnosprawnych”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszy Społecznego, na potrzeby opieki osobistej nad 48 uczestnikami staży, średnio po 10 godzin na osobę, przy czym jeden asystent, przez cały okres realizacji staży, może mieć pod opieką łącznie maksymalnie 10 osób. 

2. Zadania do zrealizowania:
•    Wsparcie uczestnika stażu w miejscu pracy;
•    Ułatwienie adaptacji w zakładzie pracy;
•    Pozyskiwanie opinii i informacji od pracodawcy na temat stażysty/podopiecznego;
•    Kontrola dyscypliny;
•    Pomoc w dotarciu do miejsca stażu oraz w powrocie do miejsca zamieszkania;
•    Pomoc w załatwianiu spraw administracyjnych i osobistych

3. Wobec kandydatów mamy następujące wymagania:
•    wykształcenie wyższe pedagogiczne;
•    mile widziane ogólne doświadczenie w zakresie pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

4. Do zaoferowania mamy:
•    zatrudnienie na podstawie umowy cywilno – prawnej.

5. Opis sposobu przygotowania aplikacji:
Aplikacja powinna zawierać:
•    Życiorys zawodowy (szablon CV – załącznik nr 1);
•    Formularz aplikacyjny zawierający propozycję cenową wynagrodzenia w przeli-czeniu na 1 miesiąc pracy (załącznik nr 2).

Termin składania aplikacji upływa z dniem 22.03.2013
(decydujedata wpływu
do Fundacji Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu). Oferty mogą być dostarczone listownie, faxem, pocztą elektroniczną bądź osobiście.
 
 
 ZAŁĄCZNIK 1
ZAŁĄCZNIK 2