ROZEZNANIE APLIKACYJNE

10 września 2012

Image

Fundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław tel. 52 357 62 15; mail: sekretariat@ekspert-kujawy.pl w związku z realizacją projektu „Niepełnosprawni – sprawni na rynku pracy”
 
 
 
realizowanego w ramach PO KL, Działanie 7.4 „Niepełnosprawni na rynku pracy”
 zaprasza do złożenia aplikacji na stanowisko
ASYSYTENTA KIEROWNIKA PROJEKTU

1. Opis przedmiotu rozeznania:
Przedmiotem rozeznania jest pełnienie obowiązków Asystenta Kierownika projektu w projekcie pn. „Niepełnosprawni – sprawni na rynku pracy””  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszy Społecznego, w wymiarze 18 miesięcy (90 godzin miesięcznie), począwszy od 01.11.2012  realizowanego na terenie województwa kujawsko – pomorskiego

2. Zadania do zrealizowania:
•organizacja szkoleń, warsztatów;
•organizacja wsparcia towarzyszącego;
•wypłata dodatków szkoleniowych, stypendium, zwrotów kosztów dojazdu.

3. Wobec kandydatów mamy następujące wymagania:
•wykształcenie wyższe;
•minimum roczne doświadczenie  w prowadzeniu projektów współfinansowa-nych ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS;
•mile widziane ogólne doświadczenie na stanowisku kierownika lub asystenta (zastępcy) kierownika;
•mile widzialne ukończone kursy podnoszące kwalifikacje.

4. Do zaoferowania mamy:
•zatrudnienie na podstawie umowy cywilno – prawnej;
•powiększenie doświadczenia zawodowego w zakresie prowadzenia projektów
współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach EFS.

5. Opis sposobu przygotowania aplikacji:
Aplikacja powinna zawierać:
•Życiorys zawodowy (szablon CV – załącznik nr 1);
•Formularz aplikacyjny zawierający propozycję cenową wynagrodzenia w przeli-czeniu na 1 miesiąc pracy (załącznik nr 2).

Termin składania aplikacji upływa z dniem 25.09.2012 (decyduje data wpływu
do Fundacji Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu). Oferty mogą być dostarczone listownie, faxem, pocztą elektroniczną bądź osobiście.
                                         

ZAŁĄCZNIK 1

ZAŁACZNIK 2