ROZEZNANIE APLIKACYJNE

3 grudnia 2012

Image
Fundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław tel. 52 357 62 15; mail: sekretariat@ekspert-kujawy.pl w związku z realizacją projektu „Niepełnosprawni – sprawni na rynku pracy”
 

 

realizowanego w ramach PO KL, Działanie 7.4 „Niepełnosprawni na rynku pracy”
 zaprasza do złożenia aplikacji na stanowisko
SPECJALISTA DS. AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ

1. Opis przedmiotu rozeznania:
Przedmiotem rozeznania jest pełnienie obowiązków Specjalisty ds. aktywizacji społecznej w projekcie pn. „Niepełnosprawni – sprawni na rynku pracy””  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszy Społecznego, w wymiarze 15 miesięcy (średnio 80 godzin miesięcznie), począwszy od 01.11.2012  realizowanego na terenie województwa kujawsko – pomorskiego

2. Zadania do zrealizowania:
•monitoring działań realizowanych w ramach projektu;
•monitoring uczestników projektu;
•monitoring procesu rekrutacji;

3. Wobec kandydatów mamy następujące wymagania:
•wykształcenie średnie;
•minimum roczne doświadczenie  w pracy z projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS;
•mile widziane ogólne doświadczenie na stanowisku specjalisty ds. aktywizacji społecznej;
•mile widzialne ukończone kursy podnoszące kwalifikacje.

4. Do zaoferowania mamy:
•zatrudnienie na podstawie umowy cywilno – prawnej;
•powiększenie doświadczenia zawodowego w zakresie prowadzenia projektów
współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach EFS.

5. Opis sposobu przygotowania aplikacji:
Aplikacja powinna zawierać:
•Życiorys zawodowy (szablon CV – załącznik nr 1);
•Formularz aplikacyjny zawierający propozycję cenową wynagrodzenia w przeli-czeniu na 1 miesiąc pracy (załącznik nr 2).

Termin składania aplikacji upływa z dniem 18.12.2012
(decyduje data wpływu do Fundacji Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu).
 
Oferty mogą być dostarczone listownie, faxem, pocztą elektroniczną bądź osobiście.
 
ZAŁĄCZNIK 1
                                      ZAŁĄCZNIK 2