ROZEZNANIE APLIKACYJNE

2 kwietnia 2013

Image
Fundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław tel. 52 357 62 15; mail: sekretariat@ekspert-kujawy.pl w związku z realizacją projektu „Niepełnosprawni – sprawni na rynku pracy”
 
realizowanego w ramach PO KL, Działanie 7.4 „Niepełnosprawni na rynku pracy”
zaprasza do złożenia aplikacji na stanowisko
SPECJALISTA DS. OBSŁUGI SZKOLEŃ ZAWODOWYCH I STAŻY

1. Opis przedmiotu rozeznania:
Przedmiotem rozeznania jest pełnienie obowiązków Specjalisty ds. obsługi szkoleń zawodowych i staży w projekcie pn. „Niepełnosprawni – sprawni na rynku pracy””  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszy Społecznego, w wymiarze 11 miesięcy (średnio 80 godzin miesięcznie), począwszy od 02.05.2013  realizowanego na terenie województwa kujawsko – pomorskiego

2. Zadania do zrealizowania:
•    Monitoring szkoleń zawodowych;
•    Monitoring staży podejmowanych przez uczestników;
•    Monitoring stażystów.;

3. Wobec kandydatów mamy następujące wymagania:
•    wykształcenie wyższe;
•    minimum roczne doświadczenie  w pracy z projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS;
•    mile widziane ogólne doświadczenie na stanowisku specjalisty ds. obsługi szkoleń i staży zawodowych;
•    mile widzialne ukończone kursy podnoszące kwalifikacje.

4. Do zaoferowania mamy:
•    zatrudnienie na podstawie umowy cywilno – prawnej;
•    powiększenie doświadczenia zawodowego w zakresie prowadzenia projektów
współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach EFS.

5. Opis sposobu przygotowania aplikacji:
Aplikacja powinna zawierać:
•    Życiorys zawodowy (szablon CV – załącznik nr 1);
•    Formularz aplikacyjny zawierający propozycję cenową wynagrodzenia w przeli-czeniu na 1 miesiąc pracy (załącznik nr 2).

 Termin składania aplikacji upływa z dniem 17.04.2013 (decyduje data wpływu do Fundacji Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu).
Oferty mogą być dostarczone listownie, faxem, pocztą elektroniczną bądź osobiście.
 

ZXAŁĄCZNIK 1
ZAŁACZNIK 2