ROZEZNANIE APLIKACYJNE

3 grudnia 2012

Image
Fundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław tel. 52 357 62 15; mail: sekretariat@ekspert-kujawy.pl w związku z realizacją projektu „Niepełnosprawni – sprawni na rynku pracy”
 
 

 

 
 
realizowanego w ramach PO KL, Działanie 7.4 „Niepełnosprawni na rynku pracy”
 zaprasza do złożenia aplikacji na stanowiska:

I. Psychologa przeprowadzającego indywidualne, motywacyjne rozmowy z uczestnikami projektu oraz opiekunami
II. Psychologa przeprowadzającego terapię indywidualną lub terapie rodzinną
III. Trenera prowadzącego grupy wsparcia
IV. Trenera warsztatów motywacyjno – kompetencyjnych dla opiekunów osoby niepełnosprawnej

1. Opis przedmiotu rozeznania:
Przedmiotem rozeznania jest pełnienie obowiązków Psychologa w projekcie pn. „Niepełnosprawni – sprawni na rynku pracy””  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszy Społecznego, począwszy od dnia 02.01.2013 realizowanego na terenie województwa kujawsko – pomorskiego

2. Zadania do zrealizowania:
•Prowadzenie rozmów indywidualnych z uczestnikami projektu;
•Prowadzenie terapii indywidualnej / rodzinnej;
•Prowadzenie grup wsparcia;
•Prowadzenie warsztatów

3. Wobec kandydatów mamy następujące wymagania:
•wykształcenie wyższe w dziedzinie Psychologii;
•minimum roczne doświadczenie  w pracy z projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS;
•mile widziane ogólne doświadczenie na stanowisku trenera oraz w zakresie prowadzenie wsparcia indywidualnego;
•mile widzialne ukończone kursy podnoszące kwalifikacje.

4. Do zaoferowania mamy:
•zatrudnienie na podstawie umowy cywilno – prawnej;
•powiększenie doświadczenia zawodowego w zakresie prowadzenia warsztatów oraz wsparcia indywidualnego w ramach projektu współfinansowego przez Unię Europejską w ramach EFS.

5. Opis sposobu przygotowania aplikacji:
Aplikacja powinna zawierać:
•Życiorys zawodowy (szablon CV – załącznik nr 1);
•Formularz aplikacyjny zawierający propozycję cenową wynagrodzenia w przeliczeniu na 1 miesiąc pracy (załącznik nr 2).

Termin składania aplikacji upływa z dniem 18.12.2012 (decyduje data wpływu
do Fundacji Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu). Oferty mogą być dostarczone listownie, faxem, pocztą elektroniczną bądź osobiście.
 
ZAŁACZNIK 1
ZAŁĄCZNIK 2