Rozliczenie środków w projekcie

17 czerwca 2013

Rozliczenie środków w projekcie pn. „Mikrodotacje szansą na rozwój potencjału lokalnych organizacji z województwa kujawsko-pomorskiego”

Przypominany,  o rozliczeniu  przyznanych mikrodotacji w ramach II cyklu. Organizacje, które otrzymały wsparcie finansowe zobowiązane są do złożenia sprawozdania z realizacji zadania związanego z działalnością w sferze pożytku publicznego  wraz z dokumentacji potwierdzającymi poniesienie wydatków w terminie 14 dni od terminu realizacji zadania publicznego określonego w umowie o realizację zadania publicznego zleconego w ramach projektu §2 pkt.1. W celu umówienia się prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub
e-mail.