Opis projektu

6 marca 2008

Celem ogólnym naszego projektu jest wspieranie istniejących małych i średnich przedsiębiorstw w dostępie do zewnętrznych źródeł finansowania oraz udzielenie im wsparcia doradczego w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa, a także wsparcie osób rozpoczynających działalność gospodarczą poprzez organizowanie szkoleń i doradztwo.

Realizacja projektu ma się opierać na wskazaniu przedsiębiorcom możliwości pozyskania środków na rozwój własnego przedsiębiorstwa, przez co przyczynimy się do rozbudowy dotychczasowej działalności, a przy tym rozwoju gospodarczego w naszym regionie.

W ramach projektu działa punkt informacyjny oraz organizowane będą spotkania informacyjne dla potencjalnych oraz już działających przedsiębiorców.

Spotkania informacyjne dla przedsiębiorców pomogą w identyfikacji źródeł finansowania projektu – wskażemy z jakich programów można finansować dany projekt, kiedy można rozpocząć daną inwestycję, nasi konsultanci podpowiedzą jaką dokumentację techniczną należy posiadać już na poziomie składania aplikacji, pomogą w dokonaniu analiz ekonomicznych, prawnych i innych, których wykonanie jest konieczne, aby zwiększyć swoje szansę w pozyskaniu dofinansowania, głównie ze środków UE.

Zakres rzeczowy zadania polega na prowadzeniu działań informacyjnych i doradczych dla lokalnych przedsiębiorców i kandydatów na przedsiębiorców, głównie w zakresie pozyskiwania środków na rozwój przedsiębiorstwa.

Projekt finansowany jest w 31% z dotacji Prezydenta Miasta Inowrocławia na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w 2008r. oraz w 69% ze środków własnych Fundacji Ekspert-Kujawy. Projekt realizowany jest w okresie od 01.02.2008 do 31.10.2008.