Szkolenia dla menadżerów

7 czerwca 2013

logo ciekaw. (kopiowanie).jpg

W ramach projektu zapewniamy również szkolenia dla kadry zarządzającej

W ramach projektu zapewniamy również szkolenia dla kadry zarządzającej z następujących bloków tematycznych:

  • warsztaty podnoszące świadomość ekologiczną;
  • metody oceny przedsięwzięć gospodarczych;
  •  zamówienia publiczne.

Z każdej firmy biorącej udział w szkoleniach jeden reprezentant kadry zarządzające zostanie przeszkolony z w/w bloków tematycznych.

Zapraszamy!