Rozpoczęcie praktyki wakacyjnej 2013

1 lipca 2013

logo ciekaw. (kopiowanie).jpg
W dniu dzisiejszym rozpoczynają się praktyki zawodowe w ramach projektu „Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej”. Zajęcia dla pedagogów realizowane będą w przedsiębiorstwach z Inowrocławia i Torunia

We wczesnych godzinach popołudniowych powitamy w projekcie dwie grupy szkoleniowe nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu, z których jedna będzie zakwaterowana w Inowrocławiu w Sanatorium Medical Spa, natomiast druga w Toruniu w Hotelu Filmar. Zgodnie z założeniami projektu każdy z pedagogów wybrał samodzielnie program praktyki, z jakiego będzie korzystał, a który podniesie jego kompetencje w zakresie nauczanego zawodu. Wśród rozpoczynających największym powodzeniem cieszył się program dla technika hotelarstwa. Nie zabrakło także techników obsługi turystycznej, technika żywienia i usług gastronomicznych oraz pracownika pomocniczego obsługi hotelowej.
Już jutro praktykanci napiszą test kompetencji określający ich wiedzę i przygotowanie do prowadzenia zajęć praktycznych w szkołach, oraz wykonają przygotowane przez opiekunów zadania praktyczne.
Życzymy powodzenia w początkowych testach sprawdzających.

.