Znamy wyniki testów kompetencji.

5 lipca 2013

logo ciekaw. (kopiowanie).jpg
W dniu 2 lipca 2013 roku uczestnicy projektu „Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej” napisali test kompetencji określający poziom wiedzy przygotowania praktycznego do nauczania przedmiotów zawodowych w zawodach objętych realizacją projektu

Otrzymane wyniki kształtują się na zbliżonym poziomie jak w poprzednich grupach szkoleniowych. Najlepszy wynik dla grupy inowrocławskiej to 18 punktów, najsłabszy zaś to 10 punktów. W Toruniu z kolei wyniki testów prezentują się w rozpiętości od 12 do 19 punktów. Gratulujemy pedagogom osiągniętych rezultatów, gdyż nie są to najniższe wyniki jakie dotychczas pojawiły się w projekcie. Uczestnicy praktyk mają teraz czas na uzupełnienie braków w wiedzy praktycznego przygotowania do zawodu i wykazanie się w końcowym teście 100 % poprawnością odpowiedzi. Mamy nadzieję, że takich osób będzie jak najwięcej.
POWODZENIA!!!