Pracownicy biurowi zakończyli szkolenie!

3 lipca 2013

Image
W ramach "DROGOWSKAZ – Aktywizacja społeczno – zawodowa osób niepełnosprawnych" zakończyło sie szkolenie zawodowe dla pracowników biurowych…

Dnia 1 lipca 2013 roku zakończyło sie kolejne szkolenie zawodowe w ramach w/w projektu. Tym razem wyszkoliliśmy kolejne osoby na pracowników biurowych. 
Szkolenie trwało 175 godzin i składało się z nauki podstawowych zagadnień pracy biurowej oraz nauki jezyka angielksiego. 
 Teraz przed uczestnikami szkolenie z zakresu BHP oraz staże zawodowe!
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejjskiego Funduszu Społecznego