Zakończono grupy wsparcia

5 lipca 2013

Image
W ramach projektu "DROGOWSKAZ – Aktywizacja społeczno – zawodowa osób niepełnosprawncyh" zakończono kolejną formę wsparcia dla uczestników CYKLU II

Uczestnicy II CYKLU projektu od kwietnia b.r spotykali się podczas "Grup wsparcia" prowadzonych przez psychologa. Spotkania odbywały się średnio 3 razy w miesiącuu. Ich celem była integracja uczestników, możliwość spotkania się dwóch osobnych grup szkoleniowych, wymiana doświadczeń oraz wspólne rozładowanie emocji i zabawa.
Podczas zajęć uczestnicy mogli skupić się na własnej osobie, podnieść wiarę we własne możliwości oraz uwierzyć w siebie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejjskiego Funduszu Społecznego