Wydatkowanie przyznaego wsparcia na rozwój przedsiebiorczości

19 lipca 2013

logo ciekaw. (kopiowanie).jpg
Wydatkowanie przyznaego wsparcia na rozwój przedsiebiorczośc w ramach projektu "Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w powiecie gnieźnieńskim i wągrowieckim" 

Projekt "Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w powiecie gnieźnieńskim i wągrowieckim" ma na celu udzielenia pomocy uczestnikom w odnalezieniu się w nowej sytuacji życiowej oraz kontynuowanie przez nich kariery zawodowej poprzez samozatrudnienie.W ramach I cykludotacje inwestycjną potrzymało 12 osób.
 Każdy z uczestników zobowiązany został do wydatkowania środków na rozwój przedsiębiorczości w wyznaczonym terminie w umowie na otrzymanie wsparcia finansowego. Rozliczenie otzrymanych środków odbywało sie indywidualnie, w terminie w którym nastąpiło zakończenie wydatkowania środków przez przedsiebiorcę. W myśl  § 8 pkt. 4 Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej rozliczenie następowało poprzez złożenie określonej dokumentacji.
Obecnie uczestnicy I cyklu ( 12 osób) złozyli rozliczenie z przyznanego wsparcia na rozwój przedsiebiorczości.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego