Pierwsze wakacyjne grupy zakończyły praktyki

15 lipca 2013

logo ciekaw. (kopiowanie).jpg
W minioną sobotę pierwsze dwie grupy z tegorocznych wakacji zakończyły bezpłatną praktykę zawodową w ramach projektu „Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej”

W terminie od 2 lipca do 12 lipca odbywały się praktyki zawodowe dla nauczycieli przedmiotów zawodowych. W minioną sobotę nauczyciele opuścili województwo kujawsko-pomorskie i powrócili do swoich domów. Zajęcia realizowane były w dwóch miastach województwa, tj. Inowrocławiu i Toruniu.
W praktykach w Inowrocławiu uczestniczyło siedmiu nauczycieli, którzy korzystali z następujących programów: technik hotelarstwa, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. W Toruniu natomiast, z zajęć praktycznych skorzystało dwunastu pedagogów wybierając program dla technika hotelarstwa i technika obsługi turystycznej.
Uczestnicy projektu odbywający praktyki w Inowrocławiu korzystali z zakwaterowania i wyżywienia w Sanatorium MEDICAL SPA, zaś w Toruniu zakwaterowanie i wyżywienie dostępne było w Hotelu FILMAR.
Nauczyciele w okresie praktyki poznali realia rynku pracy dla poszczególnych zawodów aktualizując jednocześnie posiadaną wiedzę praktyczną. Przyrost wiedzy jest znaczny w każdej z grup co, jednoznacznie wskazują napisane na koniec testy kompetencji. Uzyskane wyniki końcowe wynosiły od 29 do 30 punków.
Gratulujemy rezultatów i życzymy owocnej pracy w przyszłym roku szkolnym 2013/2014.
.