Ostatnie rozmowy z pośrednikiem pracy

2 lipca 2013

Image

Wczoraj zakończyły się jedno godzinne indywidualne rozmowy z pośrednikiem pracy, w których łącznie wzięły udział 24 osoby

 
Celem rozmowy było zmotywowanie wszystkich beneficjentów do aktywnego poszukiwania pracy, pomoc w poznaniu własnego potencjału i preferencji zawodowych. Uczestnicy w trakcie rozmowy mieli możliwość opracowania własnych dokumentów aplikacyjnych bądź też sprawdzenia już wcześniej sporządzonych i przyniesionych na rozmowę listów motywacyjnych i życiorysów zawodowych.  W trakcie rozmowy pośrednik pracy przedstawił informację o lokalnym rynku pracy i lokalnych firmach.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego