Minął rok, jak jeden dzień

24 lipca 2013

logo ciekaw. (kopiowanie).jpg
  Minął rok  w projekcie "Młodzi, zdolni w swojej firmie" 

Projekt "Młodzi, zdolni w swojej firmie" realizowany jest od października 2011 roku, w dwóch cyklach.Celem projektu było udzielenie pomocy uczestnikom w odnalezieniu się w nowej sytuacji życiowej oraz kontynuowanie przez nich kariery zawodowej. Oferowaliśmy  dwa typy szkoleń: z zakresu przedsiębiorczości, jak również podstawy spółdzielczości socjalnej. Każda z tych osób mogła skorzystać z doradztwa indywidualnego w zakresie prowadzenia działalności i tworzenia biznesplanów.

Ważnym aspektem tego projektu była możliwość uzyskania dotacji w wysokości do 40 000 zł na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej wraz z szczegółowym przygotowaniem do jej otwarcia oraz wsparciem w pierwszym miesiącu jej funkcjonowania. Część uczestników wsparcia pomostowego finansowego przez 6 miesięcy w wysokości najniższego wynagrodzenia oraz doradztwa specjalistycznego.
Zajęcia odbywały się na terenie miast Konin i Gniezno. W całym projekcie dotację otrzymało 49 osób. Od momentu założenia działalności gospodarczej 24 uczestnikom minął już rok obligatoryjnego terminu prowadzenia działalności gospodarczej, nie mniej jednak w dalszym ciągu beneficjenci działają na rynku wielkopolskim. Gro przedsiębiorców rozwija się, zatrudnia pracowników.

Życzymy powodzenia!!
  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego