Co dalej w projekcie&?

30 lipca 2013

logo ciekaw. (kopiowanie).jpg

W okresie od sierpnia do końca grudnia 2013 roku w ramach projektu "PI Kluby Amazonki – Twoją szansą", planujemy:

  • 16 wojewódzkich konferencji wdrożeniowych skierowanych do przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji państwowych i samorządowych z obszaru ochrony zdrowia, zatrudnienia i pomocy społecznej oraz przedstawicieli władz ustawodawczych. Przewidujemy udział po 100 osób w każdej z konferencji oraz prezentację rezultatów projektu na dorocznej konferencji Federacji Stowarzyszeń Amazonki w Poznaniu. Powyższe działania mają na celu stworzenie klimatu dla wdrożenia wypracowanych rozwiązań;
  •  Konferencje wdrożeniowe dla zarządów klubów wiodących Unii Wojewódzkich. Dwie 3 dniowe konferencje z udziałem 36 przedstawicieli w/w klubów i Federacji Stowarzyszeń Amazonki;
  • Spotkania wdrożeniowo – doradcze: w 27 klubach Amazonki na terenie Wielkopolski,  w 15 klubach wiodących Unii Wojewódzkiej Stowarzyszeń Amazonki na terenie pozostałych województw.
Partner projektu, Federacja Stowarzyszeń „Amazonki” będzie zaangażowany w pomoc w dotarciu z informacją o produkcie do zainteresowanych grup oraz  w promowanie produktów wśród decydentów.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego