Panel dyskusyjny w projekcie PI Kluby Amazonki  Twoją szansą!

3 czerwca 2013

logo ciekaw. (kopiowanie).jpg

W dniu 27.05.2013r. w Poznaniu zorganizowano panel dyskusyjny, oceniający testowanie. Uczestniczyły w nim beneficjentki projektu, zespół badawczy, kadra zarządzająca projektem, przedstawiciele Lidera oraz Partnera projektu.

W trakcie panelu dyskusyjnego zbierane były opinie na temat przetestowanych form wsparcia, ich użyteczności, możliwości wykorzystania w przyszłości przez użytkowników/odbiorców, tj. klubów Amazonki i innych NGO. Uzyskano informację zwrotną na temat produktu finalnego.
Wszelkie wnoszone podczas w. w. spotkań uwagi, opinie, sugestie itp., zostały uwzględnione przy opracowywaniu ostatecznej wersji produktu.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego