Poznajemy wyniki testów kompetencji

18 lipca 2013

logo ciekaw. (kopiowanie).jpg
Pedagodzy korzystający z praktyk zawodowych w ramach projektu „Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej” otrzymali z testów kompetencji od 9 do 22 punktów.

W dniu 16 i 17 lipca br. nauczyciele grupy 14, odbywającej praktyki w Toruniu i grupy 15, odbywającej praktyki w Inowrocławiu pisali test kompetencji diagnozujący poziom wiedzy praktycznej z nauczanych przez nich przedmiotów. Otrzymane wyniki kształtują się następująco:
– grupa 14: najlepszy wynik to 22 pkt., najsłabszy natomiast to 10 pkt.;
– grupa 15: najlepszy wynik to 21 pkt., najsłabszy natomiast to 9 pkt.

Nauczyciele napisali testy dla następujących programów praktyk:
– technik hotelarstwa;
– technik obsługi turystycznej;
– technik żywienia i usług gastronomicznych;
– terapeuta zajęciowy;
– asystent osoby niepełnosprawnej.

Uzyskane wyniki wskazują na znaczne rozbieżności w wiedzy praktycznej, życzymy owocnej pracy i powodzenia w końcowym teście kompetencji.