Kolejny cykl rozpoczyna udział w projekcie

29 lipca 2013

logo ciekaw. (kopiowanie).jpg
W godzinach popołudniowych i wieczornych powitamy w projekcie „Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej” nauczycieli chcących podnieść swoje kompetencje w zakresie wiedzy praktycznej nauczanych zawodów.

Kolejne dwie grupy szkoleniowe będziemy gościć na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w Inowrocławiu i Toruniu. Uczestnicy praktyki w początkowej fazie udziału w projekcie napiszą test kompetencji i wykonają zadanie praktyczne, które określi, w jakim stopniu posiadana przez nich wiedza wymaga aktualizacji. Już jutro nauczyciele zmierzą się z przygotowanymi dla nich zadaniami.

POWODZENIA!