Zapraszamy do odbycia praktyk zawodowych

31 lipca 2013

logo ciekaw. (kopiowanie).jpg
Fundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu zaprasza nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu na bezpłatną praktykę zawodową w ramach projektu Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej”.

 Jesteś nauczycielem czynnym zawodowo i kształcisz w niżej wymienionych zawodach:

    technik hotelarstwa;
    pracownik pomocniczy obsługi hotelowej;
    technik obsługi turystycznej;
    technik turystyki wiejskiej;
    technik żywienia i usług gastronomicznych;
    kucharz,
    kelner,
    dietetyk,
    technik masażysta;
    terapeuta zajęciowy;
    asystent osoby niepełnosprawnej;
    opiekun osoby starszej;

skorzystaj z zajęć praktycznych realizowanych w okresie letnich wakacji szkolnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w wymiarze 80 godzin, w terminie:

    12.08.2013 – 24.08.2013.

Posiadamy wolne miejsca praktyk, osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego.
Uczestnik praktyk korzysta w ramach projektu z zakwaterowania
i pełnego wyżywienia oraz ze zwrotu kosztów dojazdu określonych
w Regulaminie uczestnictwa w projekcie.

Serdecznie zapraszamy!