Rozpoczynamy, akcję promocyjną projektu.

3 kwietnia 2013

logo ciekaw. (kopiowanie).jpg
Od kwietnia 2013 roku rozpoczęliśmy realizację projektu "Z komputerem na TY – kursy ECDL dla osób po 50 roku życia".

 Założeniem realizatora projektu -Fundacji Ekspert-Kujawy jest zrealizowanie 23 kursów ECDL, w tym 10 grup szkoleniowych ECDL Start i 13 grup szkoleniowych ECDL Core.
Zajęcia ECDL Start to cztery wybrane moduły:
 • Moduł 2 – Użytkowanie komputerów
 • Moduł 3 – Przetwarzanie tekstów MS Word
 • Moduł 4 – Arkusze kalkulacyjne MS Excel
 • Moduł 7 – Usługi w sieciach informatycznych
Będą one realizowane przez 15 dni, każde spotkanie to 5 godzin dydaktycznych tj. 75 godzin. Częstotliowość  zajęć dostosowana będzie do oczekiwań i potrzeb uczestników projektu.
W ramach ECDL Core realizować będziemy 7 modułów:
 • Moduł 1 – Podstawy technik informatycznych
 • Moduł 2 – Użytkowanie komputerów
 •  Moduł 3 – Przetwarzanie tekstów MS Word
 • Moduł 4 – Arkusze kalkulacyjne MS Excel
 • Moduł 5 – Bazy danych MS Access
 •  Moduł 6 – Grafika menadżerska i prezentacyjna MS PowerPoint
 • Moduł 7 – Usługi w sieciach informatycznych

Z kolei ECDL Core realizowany będzie w ciągu 24 dni po 5 godzin dydaktycznych dziennie tj. 120 godzin.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego