Zapraszamy na zajęcia ECDL Start i ECDL Core.

10 kwietnia 2013

logo ciekaw. (kopiowanie).jpg

Zajęcia ECDL Start i Core to zajęcia prowadzone zgodnie z Syllabusem 5,0. Mogą z nich skorzystać w ramach realizowanego przez Fundację Ekspert-Kujawy projektu "Z komputerem na TY – kursy ECDL dla osób po 50 roku życia" osoby, które są w wieku 50-64 lata.

Mowa tu osobach długotrwale bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i zatrudnionych zamieszkujących województwo dolnośląskie.  Kursy ECDL Start to 4 z 7 modułów Syllabussa. Bardziej rozszerzoną formą jest Kurs ECDL Core, gdzie uczestnicy uczą się 7 modułów.  Każdy moduł kończy się egzaminem. 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego