Zbieramy ankiety wstępne.

22 kwietnia 2013

Wpływają do nas pierwsze ankiety wstępne, na podstawie, których sprawdzamy kwalifikowalność uczestników do projektu.

 Przypominamy, że uczestnikami kursów z zakresu kompetencji ECDL Start i Core mogą być mieszkańcy województwa dolnośląskiego, zwłaszcza powiatów: złotoryjski, górowski, lwówecki, jaworski, lubański, kłodzki, ząbkowicki, kamiennogórski, jeleniogórski ziemski, legnicki ziemski, wołowski, dzierżoniowski  i wałbrzyski, którzy są w wieku  50 – 64 lata.
Preferowane są osoby:
  • osoby bez kwalifikacji zawodowych
  • osoby zamieszkujące obszar wiejski
  • osoby, które korzystają  ze wsparcia OPS
  • osoby długotrwale bezrobotne
  • osoby z niepełnosprawnością
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego