Ruszyła grupa w Nowej Rudzie

18 lipca 2013

logo ciekaw. (kopiowanie).jpg

Dnia 18 lipca 2013 w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie rozpoczęło się szkolenie ECDL Start.

Prowadzącym szkolenie jest pan Karol Czarnopolski. Zajęcia odbywają się w godzinach 9.00-13.00, planowany termin szkolenia to koniec sierpnia 2013. Terminy szkoleń są ustalane z beneficjentami projektu. Zajęcia odbywają się 3-4 razy w tygodniu.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego