WAŻNE

7 lipca 2013

Osoby, które wnioskują o zwrot kosztów dojazdu proszone są o złożenie właściwych dokumentów do rozliczenia.

 Druki są do pobrania od wykładowców, w biurze projektu.  Informacje na ten temat  uzyskać można pod numerem telefonu ; 52/ 357 62 15  

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego