Rozpoczęto kurs ECDL Core w Myszkowie

12 czerwca 2013

logo ciekaw. (kopiowanie).jpg

W dniu 10 czerwca 2013 roku rozpoczęto kurs ECDL Core dla grupy z Myszkowa.

Uczestnicy kursu będą uczestniczyć na zajęcia przez 24 dni po 5 godzin lekcyjnych w ramach, którego zrealizują następującą tematykę zajęć:
  • Moduł 1 – Podstawy technik informatycznych
  • Moduł 2 – Użytkowanie komputerów
  • Moduł 3 – Przetwarzanie tekstów MS Word
  • Moduł 4 – Arkusze kalkulacyjne MS Excel
  • Moduł 5 – Bazy danych MS Access
  • Moduł 6 – Grafika menadżerska i prezentacyjna MS PowerPoint
  • Moduł 7 – Usługi w sieciach informatycznych

Zajęcia odbywają się w Zespole Szkół nr 1 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego przy ulicy Kwiatkowskiego 18 w Myszkowie.

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności umożliwiających przystąpienie do egzaminów w ramach Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL (European Computer Driving Licence) zaświadczającego, że jego posiadacz potrafi prawidłowo realizować przy pomocy komputera podstawowe zadania, takie jak: edycja tekstów, wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego, prezentacji, poczty elektronicznej czy też sieci komputerowej.


W ramach projektu uczestnicy otrzymają poczęstunek oraz zwrot kosztów dojazdu
(gdy osoba dojeżdża na szkolenie poza miejsce zamieszkania)

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego