Produkt finalny

2 sierpnia 2013

Poradnik nr 1 – Poradnik funkcjonowania „Klubu Amazonki”
Poradnik nr 2 – Poradnik funkcjonowania sieci wsparcia Sieci Wsparcia Unii Wojewódzkiej Klubów Amazonek
Poradnik nr 3 – Poradnik utrzymania aktywności społecznej i zawodowej Amazonek