Rekomendacja uczestników do otrzymania dofinansowania w projekcie

5 sierpnia 2013

Ostateczna lista rankingowa wniosków o wsparcie finansowe i wsparcie pomostowe w ramach projektu "Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w powiecie gnieźnieńkim i wągrowieckim" – cykl II

W  wyniku oceny wniosków (biznesplanów) na otrzymanie wsparcia finansowego i wniosku o wsparcie pomostowe po powtórnej ocenie przez Komisje Ocenę Wniosków w ramach projektu "Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w powiecie gnieźnieńkim i wągrowieckim" – cykl II przedstawiamy poniżej ostateczną listę rekomendowanych wniosków do otrzymania dofinansowania.

 

Lp.

Imię i nazwisko

Średni wynik oceny KOW

Ocena doradcy zawodowego, trenera prowadzącego szkolenia oraz doradcy konsultacyjnego

Łączna przyznana punktacja

Rekomendacja do otrzymania dofinansowania w ramach projektu "Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w powiecie gnieźnieńskim i wągrowieckim” – cykl II

1

Marlena Dutkiewicz

97

15

112

tak

2

Aleksandra Błachnicka

96

15

111

tak

3

Henryka Tomczak

95

15

110

tak

4

Łukasz Janiak

92

15

107

tak

5

Katarzyna Wawrzyszczak

91

15

106

tak

6

Małgorzata Pastucha

91

15

106

tak

7

Marek Ryska

88

15

103

tak

8

Roman Stoiński

88

15

103

tak

9

Waldemar Kowalski

87

15

102

tak

10

Szymon Pisarek

87

15

102

tak

11

Remigiusz Śmigiel

86,5

15

101,5

tak

12

Patryk Springer

86

15

101

nie

13

Łukasz Andrzejewski

85

15

100

nie

14

Michał Czynsz

84

15

99

nie

15

Rafał Owczarzak

84

15

99

nie

16

Aleksandra Ślachciak

83

15

98

nie

17

Paulina Janiszewska

82

15

97

nie

Osoby znajdujące się na miejscu 12-17 listy rankingowej mają szanse na uzyskanie dofinansowania w przypadku rezygnacji, któregoś z uczestników znajdujących się w poz. 1-11 w/w listy oraz w przypadku pojawienia się oszczędności wynikających z rozliczeń I grupy uczestników projektu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego