Ostateczna lista osób

6 sierpnia 2013

Image

Fundacja Ekspert – Kujawy zamieszcza ostateczną listę osób, którym przyznano przedłużone wsparcie pomostowe.

Zestawienie oceny wniosków o  przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego  – ostateczna  lista rankingowa 

Lp.

Imię i nazwisko

Numer wnioskuzłożonego o przedłużone wsparcie pomostowe

Wniosek o przedłużonewsparcie pomostowezostał

rekomendowany do dofinansowania

 
 

1

Marcin Niewolski

1/WPP/2013

TAK

 

2

Małgorzata Jesse

2/WPP/2013

TAK

 

3

Barbara Wiśniewska

3/WP/P2013

TAK

 

4

Maciej Januchowski

4/WPP/2013

TAK

 

5

Jacek Tarka

5/WPP/2013

TAK

 

6

Marian Komorowski

6/WPP/2013

TAK

 

7

Łukasz Komorowski

7/WPP/2013

TAK

 

8

Andrzej Lipińśki

8/WRR/2013

TAK

 

9

Konrad Kosiński

9/WPP/2013

TAK

 

10

Andrzej Purcelewski

10/WPP/2013

TAK

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego