Zapraszamy do składania ofert!

7 sierpnia 2013

.

logo oferta.jpg
Fundacja Ekspert – Kujawy zaprasza do złożenia oferty na stanowisko opiekuna praktyk zawodowych projektu "Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko – turystycznej"

zapraszamy do złożenia oferty na stanowisko opiekuna praktyk zawodowych
dla beneficjentów projektu „Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży
hotelarsko – turystycznej”
ZAPYTANIE OFERTOWE
ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA
 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego