Zapraszamy do odbycia praktyk zawodowych

13 sierpnia 2013

logo ciekaw. (kopiowanie).jpg
Fundacja Ekspert – Kujawy w Inowrocławiu zaprasza nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu na bezpłatną praktykę zawodową w ramach projektu Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej”.

Zapraszamy nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu nauczających w niżej wymienionych zawodach:

 • technik hotelarstwa;
 • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej;
 • technik obsługi turystycznej;
 • technik turystyki wiejskiej;
 • technik żywienia i usług gastronomicznych;
 •   kucharz,
 •  kelner,
 • dietetyk,
 • technik masażysta;
 •  terapeuta zajęciowy;
 • asystent osoby niepełnosprawnej;
 •  opiekun osoby starszej;

na bezpłatne praktyki zawodowe w ramach projektu „Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej”.

Zajęcia praktyczne realizowane będą w systemie weekendowym w formie
5-ciu dwudniowych zjazdów w roku szkolnym 2013/2014 oraz w okresie ferii zimowych dla województw dolnośląskiego, opolskiego, mazowieckiego
i zachodniopomorskiego:

 • od 21.09.2013 do 01.12.2013;
 • od 11.01.2014 do 23.03.2014;
 • od 17.02.2014 do 02.03.2014;
 • od 29.03.2014 do 08.06.2014.

Posiadamy wolne miejsca praktyk w każdym z wymienionych terminów. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.fundacja.ekspert-kujawy.pl.
Uczestnik praktyk korzysta w ramach projektu z zakwaterowania
i pełnego wyżywienia oraz ze zwrotu kosztów dojazdu określonych
w Regulaminie uczestnictwa w projekcie.

Nie zwlekaj i zapisz się już dziś.
Liczba miejsc ograniczona.