Testy kompetencji wypadły na różnym poziomie

1 sierpnia 2013

logo ciekaw. (kopiowanie).jpg
Nauczyciele cyklu XI uczestniczący w praktyce zawodowej w ramach projektu „Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej” od 30.07.2013 poznali swoje wyniki testów kompetencji jaki napisali w pierwszym dniu zajęć praktycznych.

W cyklu XI podobnie jak we wcześniejszych dwóch turnusach uczestniczą dwie grupy szkoleniowe, z których jedna odbywa zajęcia w przedsiębiorstwach w Inowrocławiu, a druga w Toruniu. Pedagodzy pierwszego dnia zajęć napisali test kompetencji każdy w wybranym przez siebie zawodzie pod kątem zaplanowanej praktyki zawodowej.

Uzyskane wyniki wykazują znaczne rozbieżności punktowe i kształtują się na poziomie od 7 do 22 punktów.
W trakcie sprawdzianu wiedzy praktycznej panowało pełne skupienie wśród uczestników projektu, natomiast w momencie poznawania wyników praktykanci wymieniali swoje opinie i uwagi dotyczące poprawności udzielonych odpowiedzi. Każdy próbował obronić słuszność swojego wyboru, w ostateczności jednak wyjaśnione zostały wszelkie wątpliwości.
Życzymy powodzenia w końcowym teście kompetencji.