Pierwsze umowy w projekcie

19 sierpnia 2013

Podpisywanie umów finansowanych przez uczestników w ramach projektu "Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w powiecie gnieźnieńkim i wągrowieckim" – cykl II

UWAGA! 

Już niebawem nastąpi podpisywanie umów finansowanych przez uczestników w ramach projektu "Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w powiecie gnieźnieńkim i wągrowieckim" – cykl II

Przedtem jednak uczestnicy są zabligowani do skompletowania niezbędnych dokumentów celem podpisaania w/w umów na otzrymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego. 

Celem projektu jest podjęcie zatrudnienia przez osoby zwolniobne z pracy zamieszkujące w powiecie gnieźnieńskim i wągrowieckim.

Już teraz życzymy samych sukcesów przyszłym przedsiębiorcom.