Konferencja Federacji Stowarzyszeń „Amazonek”

2 września 2013

logo ciekaw. (kopiowanie).jpg
Doroczna Konferencja Stowarzyszeń "Amazonek" w projekcie innowacyjnym „PI Kluby Amazonki – Twoją szansą”!

FUNDACJA EKSPERT – KUJAWY W INOWROCŁAWIU
W PARTNERSTWIE Z FEDERACJĄ STOWARZYSZEŃ AMAZONKI W POZNANIU
zaprasza na
Doroczną Konferencję Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”,
która odbędzie się w dniu: 11 września 2013r.,
rozpoczecie o godzinie 14:30, w Ciechocinku,
w Hotelu Amazonka, przy ul. Traugutta5

Konferencja skierowana jest do przedstawicieli i członkiń Klubów „Amazonki”, przedstawicieli instytucji państwowych i samorządowych z obszaru ochrony zdrowia, zatrudnienia i pomocy społecznej oraz przedstawicieli władz ustawodawczych.

Temat konferencji dotyczyć będzie nowych innowacyjnych metod/narzędzi wsparcia, mających na celu:

  • podniesienie jakości pracy Klubów Amazonek i wspierających je wojewódzkich klubów wiodących, poprzez wdrożenie skutecznych metod organizowania

i finansowania ich działalności statutowej

  •   ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego osób z niepełnosprawnością, poprzez zaproponowanie skutecznych form wsparcia oferowanego przez Kluby Amazonek.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego