Szkolenie Księgowość małej firmy zakończone

5 sierpnia 2013

Image

Dziś zakończyło się szkolenie zawodowe „Księgowość małej firmy” dla 10 uczestniczek projektu „Niepełnosprawni – sprawni na rynku pracy”.

Zakres tematyczny tego 120 godzinnego szkolenia ukierunkowany był na zorientowanie uczestników w kompleksowym podejściu do zagadnień księgowości małych i średnich przedsiębiorstw, w wyniku czego uczestnicy tego szkolenia potrafią
•    zidentyfikować podstawowe przepisy dotyczące prowadzenia księgowości małych i średnich przedsiębiorstw stosownie do potrzeb i zadań danej firmy,
•    prowadzić dokumentację księgową i prawidłowo ją kwalifikować oraz ewidencjonować – stosownie do metod realizowanych w danej firmie,
•    rozliczać przedsiębiorcę z otoczeniem,
•    gromadzić i przechowywać dowody księgowe oraz pozostałą dokumentację finansowo-księgową stanowiącą podstawę ewidencji i rozliczeń.
Wszystkim uczestniczkom Gratulujemy!

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego