Zapisy trwają – nie zwlekaj!

12 sierpnia 2013

logo ciekaw. (kopiowanie).jpg

Zapraszamy do bezpłatnego udziału w szkoleniach ECDL Start oraz ECDL Core w województwie śląskim.

Projekt skierowany jest do osób  bezrobotnych, zarejestrowanych w PUP w wieku 18 – 64 lata, zamieszkałych na terenie  powiatów województwa śląskiego: lubliniecki, tarnogórski, miasto Bytom, miasto Piekary Śląskie, częstochowski, kłobucki, myszkowski, miasto Częstochowa, będziński, zawierciański, miasto Dąbrowa Górnicza, miasto Jaworzno, miasto Sosnowiec.
Podczas procesu rekrutacyjnego preferencje otrzymują:
  • osoby posiadające niskie wykształcenie (wykształcenie co najwyżej średnie)
  • osoby zamieszkujące tereny wiejskie
  • osoby korzystające ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej
  • osoby długotrwale bezrobotne (zarejestrowana powyżej 12 miesięcy) 
  • osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności
  • osoby w wieku 50+
 W ramach projektu odbędzie się 20 edycji kursów z zakresu  ICT – nabywania nowych umiejętności i kompetencji w tym:
  • 13 grup  ECDL Core (120 godzin), po 12 osób każda, w tym 1 grupa osób niepełnosprawnych
  • 7 grup ECDL Start ( 75 godzin), po 12 osób każda, w tym 2 grupy osób niepełnosprawnych

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.
W ramach projektu zostaną zwrócone koszty dojazdu osobom, które dojeżdżają na szkolenie odbywające się poza miejscem ich zamieszkania.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:
Fundacja Ekspert – Kujawy
Ul. Dworcowa 65
88-100 Inowrocław
Tel.: 52/ 357 – 62 -15

Marcin Kasprzak
Tel. kom.: 795-501-719

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego