Zakończyliśmy kolejny kurs.

20 sierpnia 2013

logo ciekaw. (kopiowanie).jpg

W dniu 19 sierpnia 2013 roku zakończono kurs ECDL Core dla kolejnej grupy z Częstochowy.

 Uczestnicy kursu uczestniczyli na zajęcia przez 24 dni po 5 godzin lekcyjnych w ramach, którego zrealizowali następującą tematykę zajęć:
  • Moduł 1 – Podstawy technik informatycznych
  •  Moduł 2 – Użytkowanie komputerów
  • Moduł 3 – Przetwarzanie tekstów MS Word
  • Moduł 4 – Arkusze kalkulacyjne MS Excel
  • Moduł 5 – Bazy danych MS Access
  • Moduł 6 – Grafika menadżerska i prezentacyjna MS PowerPoint
  • Moduł 7 – Usługi w sieciach informatycznych
Każdy moduł kończy się egzaminem ECDL – 7 egzaminów, w tym 1 teoretyczny i 6 praktycznych. Egzaminy te sprawdzają podstawowe umiejętności, potrzebne zarówno w pracy zawodowej jak i coraz częściej w życiu codziennym każdego obywatela Europy.
 Certyfikat ECDL zachowuje swoją ważność bezterminowo.

Udział w projekcie był całkowicie bezpłatny.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego