Zapytanie ofertowe

7 lutego 2013

logo oferta.jpg
Fundacja Ekspert-Kujawy w Inowrocławiu ul. Dworcowa 65, 88-100 Inowrocław tel. 52 357 62 15;mail: fundacja@ekspert-kujawy.pl w związku z realizacją projektu Młodzi, zdolni w swojej firmi

APYTANIE OFERTOWE

realizowanego w ramach PO KL, Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

zaprasza do złożenia oferty dotyczącej:

Zadania 5 Zarządzanie projektem na stanowisko:KOORDYNATOR LOKLANY W KONINIE
Wobec kandydatów mamy następujące wymagania:
•    wykształcenie wyższe;
•    doświadczenie w zakresie zarządzania projektami współfinansowanymi
z Europejskiego Funduszu Społecznego;
•    mile widziane ukończone kursy podnoszące kwalifikacje.
Oferujemy:
•    współpracę przy realizacji projektu, przewidującego szkolenia, doradztwo i dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej;
•    powiększenie zawodowego doświadczenia w zakresie realizacji projektów współfinansowanych z EFS.
Opis sposobu złożenia oferty:
Oferta powinna zawierać:
•    Formularz ofertowy ( wzór: załącznik 1 do zapytania ofertowego),
•     Propozycje cenową – cenę brutto przy zaangażowaniu średnio 80 h/m-c,
•    CV oraz kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje
Opis sposobu złożenia oferty:
Termin składania ofert upływa 26 lutego 2013 roku (decyduje data wpływu do Fundacji w Inowrocławiu). Oferty mogą być dostarczane za pomocą Poczty Polskiej, faxem, pocztą elektroniczną, bądź osobiście. Wraz z oferta prosimy o załączenie wymaganych dokumentów.
 
 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego