Rozmowy rekrutacyjne do III Cyklu projektu!

16 września 2013

Image

 W ramach projektu "DROGOWSKAZ – Aktywizacja społeczno – zawodowa osób niepełnosprawnych" odbędą się wstępne rozmowy rekrutacyjne dla osób, które zgłosiły się do III CYKLU!

W dniach 17 i 18 sierpnia 2013 r w Fundacji Ekspert – Kujawy odbędą się rozmowy rekrutacyjne / kwalifikacyjne z osobami, które zgłosiły chęć swojego udziału w projekcie "DROGOWSKAZ – Aktywizacja społeczno – zawodowa osób niepełnosprawnych". Rozmowy mają na celu określnie możliwości, potrzeby oraz motywacji do udziału w projekcie poszczególnych osób. Komisja w składzie: asystent kierownika projektu, specjalista ds. rekrutacji i monitoringu i doradca zawodowy mają podjąć decyzję o zakwalifikowaniu poszczególnych osób, spełniających wymagania grupy docelowej.
Na rozmowy zaproszono 20 osób, które spełniału najwyższe preferencje. 
 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społeczneg