Opis projektu

5 sierpnia 2013

Projekt realizowany jest w okresie od 1 sierpnia 2013 roku do 30 czerwca 2015 roku i obejmuje swym zasięgiem teren województwa lubuskiego.

Głównym celem projektu jest  nabycie lub podniesienie kompetencji i umiejętności w obszarach ICT przez 220 osób z wykształceniem co najwyżej średnim zamieszkujących w województwie lubuskim poprzez udział w kurach ECDL w okresie do 30 czerwca 2015 roku.


Do celów szczegółowych zaliczamy:

  • Zdobycie praktycznych umiejętności związanych z wykorzystaniem komputera w pracy zawodowej i życiu codziennym przez 220 osób z wykształceniem max średnim zamieszkujących w województwie lubuskim w okresie do 30 czerwca 2015 roku.
  • Nabycie kompetencji w zakresie ECDL, potwierdzonych certyfikatem, zwiększających szanse na rynku pracy, 220 osób z wykształceniem max średnim zamieszkujących w województwie lubuskim w okresie do 30 czerwca 2015 roku.
 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego