Informujemy, iż niebawem dobiega końca realizacja naszego projektu !!!

3 września 2013

Projekt „Mikrodotacje szansą na rozwój potencjału lokalnych organizacji z województwa kujawsko-pomorskiego”  realizowany jest w okresie od 01.06.2012 do 30.09.2013 na terenie naszego województwa.

Projekt „Mikrodotacje szansą na rozwój potencjału lokalnych organizacji z województwa kujawsko-pomorskiego”  realizowany jest w okresie od 01.06.2012 do 30.09.2013 na terenie naszego województwa.

Wsparciem zostało objętych 61 organizacji, które uzyskały środki finansowe na łączna kwotę 450 463,36 zł.
O dofinansowanie mogły występować organizacje pozarządowe, które:
1) działały, nie krócej niż 6 miesięcy i nie dłużej niż 3 lata przed złożeniem oferty Fundacji Ekspert-Kujawy,
2) miały charakter lokalny, tj. działały na terenie nie przekraczającym obszaru jednego powiatu,
3) mogły się wykazać realizacją konkretnych przedsięwzięć z zakresu działalności pożytku publicznego,
4) nie ubiegały się wcześniej o mikrodotację w ramach PO FIO.
5) miały siedzibę na terenie woj. kujawsko-pomorskiego. 
W ramach projektu można było uzyskać mikrodotacje do maksymalnej wysokości – 10 tysięcy złotych.
Otrzymane wsparcie finansowe można przeznaczyć m.in. na:
•    rozwój infrastruktury technicznej,
•    podniesienie kwalifikacji pracowników lub wolontariuszy,
•    częściowe finansowanie kosztów osobowych związanych z obsługą księgową, prawną lub informatyczną,
•     poszerzenie świadczonych usług,
•    pomoc w opracowywaniu merytorycznych planów rozwoju.