Uwaga organizacje pozarządowe!!!

26 września 2013

Odbiór zabezpieczeń w ramach projektu "Mikrodotacje szansą na rozwój potencjału lokalnych organizacji z województwa kujawsko-pomorskiego "

W związku z upływem terminu realizacji projektu z dniem 30.09.2013 w dniach od 07.10.2013 do 18.10.2013 w godzinach od 7:00-15:00 możliwy będzie odbiór zabezpieczeń złożonych w ramach projektu (weksel wraz z deklaracją wekslową) przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji według wpisu do KRS.

Jednocześnie informujemy, iż zabezpieczenia, które nie zostaną odebrane zostaną komisyjnie zniszczone po upływie wyżej wyznaczonego terminu.