Na początku września kończą zajęcia trzy grupy

2 września 2013

logo ciekaw. (kopiowanie).jpg

Mowa tu o Grupie 6- Nowa Ruda i grupie 7 Bolków, które kończą zajęcia 4 września, oraz o grupie 8 Nowa Ruda, która zajęcia kończy 6 września. Tak więc, będziemy mogli się pochwalić zrealizowanymi 8 szkoleniami -1 ECDL Core i 7 ECDL Start.

Dzisiaj krótkie podsumowanie projektu.  Projekt rozpoczął się w kwietniu 2013 roku. Pierwsze szkolenie rozpoczęło się w maju. Od  kwietnia  do września 2013 roku tj.  w ciągu  6 miesięcy trwania projektu  zrealizowano  8 szkoleń.  Do tej pory  większym zainteresowaniem cieszyło się szkolenie składające się z 4 modułów tj. modułu 2, 3, 4 i 7 –  czyli ECDL Start i jak dotąd zrealizowaliśmy  7 takich kursów. Dłuższy, trudniejszy kurs  mający wymiar 120 godzin – zrealizowała tylko jedna grupa.  Na dzień dzisiejszy przyjęliśmy do projektu  97 osób, w tym  67 kobiet i 30 mężczyzn.  
Rekrutacja  w projekcie odbywa się w systemie ciągłym. Realizując projekt współpracujemy z Powiatowymi Urzędami Pracy oraz licznymi stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego