Zapraszamy na spotkanie informacyjne

30 września 2013

Juz dziś zapraszamy na spotkanie informacyjne w ramach projektu"Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w powiecie gnieźnieńskim i wągrowieckim" 

 
Fundacja Ekspert-Kujawy serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne w Powiatowum Urzędzie Pracy w Wągrowcu, które odbędzie się w ramach projektu
"Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w powiecie gnieźnieńskim i wągrowieckim"
 
Na spotkaniu zostaną omówione zasady uczestnictwa w projekcie oraz oferowanym wsparciu szkoleniowym.Spotkanie odbędzie się dziś, tj. 30.09.2013 r. o godz. 10:00, PUP Wągroiwiec, ul. Kolejowa 22, sala Klubu Pracy.

Kto może zostać uczestnikiem projektu? Uczestnikiem Projektu może zostać osoba, która spełnia łącznie następujące kryteria:

a.    jest osoba bez zatrudnienia, która utraciła zatrudnienie z przyczyn zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu;
b.    jest osobom bezrobotną zarejestrowaną w PUP na terenie powiatu, w którym zamieszkuje, lub jest osobom nieaktywną zawodowo, nie zarejestrowaną w PUP;
c.    osoba zamieszkuje w rozumieniu kodeksu cywilnego na terenie powiatu gnieźnieńskiego lub wągrowieckiego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego