Ostatnie spotkanie integracyjne uczestników CYKLU II !

30 września 2013

Image
Dnia 26 września br. odbyło się drugie i zarazazem ostatnie spotkanie uczestników projektu "DRODOWSKAZ – Aktywizacja społeczno – zawodowa osób niepełnosprawnych", którzy uczestniczą w nim od kilku miesięcy…

 Impreza integracyjna odbyła się w restauracji Akto Mirana. Była ona niezwykłą okazją do kolejnego, wspólnego spotkania w takim samym gronie, w jakim uczestnicy mieli okazję rozpocząć udział w projekcie. Uczestnicy projekctu od dłuższego czasu nie spotykają się podczas zajęć, gdyż odbywają staże zawodowe w zakłądach pracy. Ten dzień był idealną okazją do ponownego spotkania się, porozmawiania i wymiany doświadczeń, jakie zdobywają w pracy.
W spotkaniu uczestniczyli także bliscy naszych beneficjentów, którzy wspierają ich każdego dnia.  
 Dziękujemy wszytskim obecnym za przybycie na spotkanie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach europejskiego Funduszu Społecznego.