Uczestnicy cyklu XII mają za sobą kolejny zjazd.

2 października 2013

logo ciekaw. (kopiowanie).jpg
Beneficjenci projektu „Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej” w weekend 28-29 września br. odbyli kolejne zajęcia praktyczne i poznali swoje wyniki testu kompetencji jaki napisali tydzień wcześniej.

W trakcie zapoznania z uzyskaną punktacją za poprawne odpowiedzi nie zabrakło także wymiany opinii wśród nauczycieli. Niejednokrotnie podkreślali, że są pytania które przysporzyły sporo trudności, ponieważ odnoszą się do zagadnień wyłącznie praktycznych, z którymi niestety na co dzień nie mają styczności. Udział w praktyce na terenie funkcjonującego na rynku przedsiębiorstwa pozwala pozyskać jakże ważną wiedzą dla pracy pedagogicznej w zawodzie kucharza i pracownika pomocniczego obsługi hotelowej (programów z których obecna grupa korzysta).

Poniżej prezentujemy efekty zająć praktycznych w zawodzie kucharza:

 
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego