Uwaga!! Ważna informacja dla przedsiębiorców w projekcie

7 października 2013

Uwaga!! Ważna informacja dla przedsiębiorców w ramach projektu "Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w powiecie gnieźnieńskim i wągrowieckim"

Uprzejmie informujemy, iż zbliża się termin rozliczenia przyznanej jednorazowej dotacji inwestycyjnej. Zgodnie z Regulaminem przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości  § 8 pkt 4  Rozliczenie otrzymanych środków w terminie wskazanym w umowie, nie dłuższymniż 30 dni kalendarzowych od dnia, w którym nastąpiło zakończenie wykorzystywania środków przyznanych na rozwój przedsiębiorczości.
Dokumenty na potrzeby rozliczenia wyżej wymienionego wsparcia dostępne są w zakładce Dokumentacja projektowa: Szczegółowe zestawienie towarów i usług, zakupionych z jednorazowej dotacji oraz Załącznik nr 13 do umowy.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu (52) 357 62 15. 

 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego